W imieniu Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej chciałam poinformować, iż rozpoczęła się rekrutacja do 4. edycji programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland. Program realizowany jest w oparciu o know-how jednego z najlepszych na świecie uniwersytetów technologicznych – Massachusetts Institute of Technology.… Czytaj dalej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW ogłasza nabór wniosków do II edycji Konkursu na granty przedwdrożeniowe, realizowanego w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności Plus.
Celem Konkursu jest wyłonienie innowacyjnych rozwiązań, a następnie ich transfer do gospodarki.
W Konkursie mogą wziąć udział… Czytaj dalej

II FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU – ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ
Już 23-24 października 2017r. liderzy rozwoju i inwestycji będą rozmawiać w G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa na temat inteligentnego i zrównoważonego rozwoju kraju w obrębie krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji.

II… Czytaj dalej

 

Międzynarodowe wydarzenie skierowane do przedsiębiorców z branży spożywczej i kosmetycznej,
PACKAGING FOR FOOD & BEAUTY,
Nowoczesne opakowania dla branży spożywczej i kosmetycznej, które odbędzie się 17 października 2017 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Klaster Chemiczny, Fundacja UNIMOS, AgroBioCluster… Czytaj dalej

Trwa nabór do konkursu w ramach szybkiej ścieżki Poddziałania 1.1.1 „”Badania

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”", PO IR w

2017 r.

Szczegóły dostępne na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112017/

Zachęcamy do zapoznania się z konkursem w kontekście możliwości rozwinięcia spółki spin-off,… Czytaj dalej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW informuje, iż w dn. 6 czerwca br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na „Audyt Technologiczny SGGW dla projektu Inkubator Innowacyjności +” (nr sprawy: SZP.260.26.2017.CIITT).

Jednocześnie oświadczamy, iż nie planujemy żadnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego… Czytaj dalej


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Inkubator Innowacyjności +”.

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w… Czytaj dalej

Rozwój działalności to szansa na sukces biznesowy, ale też ryzyko poniesienia porażki. Jak zminimalizować to ryzyko? Sięgając po wiedzę i doświadczenie ekspertów zewnętrznych. I w tym pomocne są fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Już od 31 marca… Czytaj dalej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuję iż Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając… Czytaj dalej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuję, że od 15 listopada br., wybitni uczeni z całego świata mogą aplikować o granty na prowadzenie innowacyjnych badań w konkursach TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej… Czytaj dalej

Galeria

12060071_10205336439558769_1088745603_o_0 12116561_10205336440478792_239918266_o vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0126 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0031 12162357_10205336438278737_140019966_o vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0139 12116561_10205336440478792_239918266_o_0